top of page

Przewodnicy i agencje turystyczne w Brazylii.

Brazylia to kraj bardzo popularny wśród turystów. Na przykład w 2019 roku kraj przyjął prawie 5 milionów zagranicznych turystów różnych narodowości. Nie mówiąc już o turystyce krajowej, w ramach której wielu Brazylijczyków podróżuje, aby poznać swój kraj.

Znaczenie turystyki dla Brazylii jest bardzo duże, ale sektor ten nadal musi rosnąć i rozwijać się.


foto: arquivos do wix

W 2008 roku utworzono CADASTUR, który jest systemem rejestracji osób i firm w Ministerstwie Turystyki rządu brazylijskiego, w celu regulowania różnych rodzajów działalności w tym sektorze, takich jak przewodnicy turystyczni, biura podróży, firmy zajmujące się transportem turystycznym, zakwaterowanie itp.

Brazylia ma obecnie ponad 140 000 rejestracji w Ministerstwie Turystyki, z czego 22 000 to przewodnicy turystyczni.


foto: site Cadastur

Aby zostać przewodnikiem wycieczek po Brazylii należy ukończyć kurs trwający 6 – 24 miesiące, podczas którego student poznaje historię, geografię, historię sztuki, relacje międzyludzkie, pierwszą pomoc, języki obce, a także ma zajęcia praktyczne symulujące sytuacje z turystami. Po ukończeniu kursu otrzymuje się legitymacje, która upoważnia do rejestracji i podjęcia pracy. Rejestr ten jest aktualizowany co 5 lat.

Dla przewodnika, który zna inne języki, np. angielski czy polski, musi zdać egzamin pisemny i jeśli uzyska dobrą ocenę, jest w stanie obsługiwać turystów w tych językach.

Istnieje kilka kategorii, w których może pracować przewodnik, 3 główne to: przewodnik regionalny, czyli przewodnik będący specjalistą w danym mieście/regionie. Przykładowo przewodnik studiujący w Rio de Janeiro, będąc mieszkańcem Rio de Janeiro, zna miasto, przechodzi kurs i może otrzymać uprawnienia do oprowadzania po tym mieście turystów. Każde miasto ma swojego przewodnika. Kolejną kategorią są przewodnicy krajowi. Przewodnik krajowy ma uprawnienia do podróżowania z turystą po całej Brazylii, ale nie może pełnić funkcji przewodnika miejskiego, czyli jeśli przewodnik z Rio de Janeiro jedzie z grupą do São Paulo, w São Paulo musi współpracować z przewodnikiem po São Paulo, który oprowadza po mieście. Trzecią kategorią jest przewodnik międzynarodowy, czyli ten, który podróżuje z turystami do innych krajów, tylko po to, żeby im towarzyszyć. Istnieją również przewodnicy specjalizujący się w lasach, szlakach, wydarzeniach kulturalnych itp.

Ale skąd turyści zagraniczni mogą wiedzieć, że przewodnik lub biuro podróży jest zatwierdzone przez brazylijskie Ministerstwo Turystyki? Zarówno przewodnik, jak i agencja otrzymują kod liczbowy, który go identyfikuje i reguluje.


foto: ministerio do turismo

W przypadku przewodników otrzymują oni plakietkę ze zdjęciem, imieniem i flagą krajów, w których mogą obsługiwać turystów z danego języka. Przewodnik mówiący po polsku musi mieć np. polską flagę na plakietce.

Turyści mogą poszukać przewodnika lub firmy na stronie internetowej cadastur: www.cadastur.com.br i tam sprawdzić, czy przewodnik lub firma faktycznie podlegają regulacjom rządu brazylijskiego.

Osoba niezarejestrowana w Ministerstwie Turystyki, która zabiera turystów w podróż, wykonuje zawód nielegalnie, co jest sprzeczne z brazylijskim prawem.


Obecnie w całej Brazylii działa tylko 17 zarejestrowanych przewodników turystycznych, którzy mówią w języku polskim, a przewodnicy ci działają tylko w stanach Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina i Rio Grande do Sul. W takich miejscach jak Salvador i Manaus np. nie ma zarejestrowanych przez rząd przewodników w języku polskim.

Dlatego podczas podróży zawsze szukaj profesjonalnego przewodnika, agencji turystycznej regulowanej przez rząd brazylijski.


foto: arquivo pessoal

Wiele osób może oferować wycieczki bez przewodnika, co jest tańsze, ale wiąże się z ryzykiem dla turysty! Co jest lepsze? Jakość usług profesjonalisty, który studiował i jest autoryzowany przez rząd, czy dwujęzyczny mieszkaniec miasta z „nieznaną wiedzą”, życzliwością i niską ceną? Zawsze wybieraj profesjonalistę, masz do tego prawo, a Twoja podróż będzie bezpieczniejsza i lepszej jakości.

Czy podobał Ci się ten artykuł? Masz pytania? Zostaw swoje pytania i sugestie w komentarzach!0 comentário

Comments


bottom of page